تبلیغات
!!شادی امروز من از غم دیروز من مهمون این دل شده!! - قصیده آبی ، خاكستری ، سیاه

!!شادی امروز من از غم دیروز من مهمون این دل شده!!

جمعه 28 مهر 1385

قصیده آبی ، خاكستری ، سیاه

نویسنده: loverman   طبقه بندی: عمومی، 

http://www.avayeno.com/glink.php?id=neveshteha/ghaside

.

.

قصیده آبی ، خاكستری ، سیاه 

حمیدمصدق

 

درآمد :

(تو به من خندیدی

و نمی‌دانستی

من به چه دلهره از باغچه همسایه

سیب را دزدیدم

باغبان از پی من تند دوید

سیب را دست تو دید

غضب‌آلوده به من كرد نگاه

سیب دندان زده از دست تو افتاد به خاك

و تو رفتی و هنوز

سالها هست

كه در گوش من آرام آرام

خش خش گام تو تكرار كنان

میدهد آزارم

و من اندیشه كنان

غرق این پندارم

كه چرا

خانه كوچك ما سیب نداشت ) ...

 

در شبان غم تنهائی خویش

عابد چشم سخنگوی توام

من در این تاریكی

من در این تیره شب جانفرسا

زائر ظلمت گیسوی توام

گیسوان تو پریشان‌تر از اندیشه من

گیسوان تو شب بی پایان

جنگل عطر آلود

شكن گیسوی تو

موج دریای خیال

كاش با زورق اندیشه شبی

از شط گیسوی مواج تو من

بوسه زن بر سر هر موج گذر می‌كردم

كاش بر این شط مواج سیاه

همه عمر سفر می‌كردم

من هنوز از اثر عطر نفسهای تو سرشار سرور

گیسوان تو در اندیشه من

گرم رقصی موزون

كاشكی پنجه من

در شب گیسوی پرپیچ تو

راهی می‌جست

چشم من چشمه زاینده اشك

گونه ام بستر رود

كاشكی همچو حبابی بر آب

در نگاه تو رها میشدم از بود و نبود

شب تهی از مهتاب

شب تهی از اختر

ابر خاكستری بی باران

پوشانده آسمان را یكسر

ابر خاكستری بی باران دلگیر است .

و سكوت تو پس پرده خاكستری سرد كدورت

افسوس

سخت دلگیر تر است

شوق باز آمدن سوی توام هست اما

تلخی سرد كدورت در تو

پای پوینده راهم بسته

ابر خاكستری بی باران

راه بر مرغ نگاهم بسته

وای باران باران

شیشه پنجره را باران شست

از دل من اما

چه كسی نقش تو را خواهد شست

آسمان سربی رنگ

من درون قفس سرد اتاقم دلتنگ

می پرد مرغ نگاهم تا دور

وای باران باران

پرمرغان نگاهم را شست

خواب رویای فراموشی هاست

خواب را دریابیم

كه در آن دولت خاموشیهاست

من شكوفائی گلهای امیدم را در رویاها میبینم

من ندائی كه به من میگوید

گرچه شب تاریك است

دل قوی دار سحر نزدیك است

دل من در دل شب خواب پروانه شدن میبیند

مه در صبحدمان داس به دست

خرمن خواب مرا میچیند

آسمانها آبی است

پر مرغان صداقت آبی است

دیده در آینه صبح تو را میبیند

از گریبان تو صبح صادق

میگشاید پر وبال

تو گل سرخ من

تو گل یاس منی

تو چنان شبنم پاك سحری

نه از آن پاك تری

تو بهاری

نه بهاران از توست

از تو میگیرد وام هر بهار اینهمه زیبایی را

هوس باغ بهارانم نیست

ای بهین باغ و بهارانم تو

سبزی چشم تو دریای خیال

پلك بگشا كه به چشمان تو دریابم باز

مزرع سبز تمنایم را

ای تو چشمانت سبز

در من این سبزی هذیان از توست

سبزی چشم تو تحقیرم كرد

حاصل مزرعه سوخته برگم از توست

زندگی از تو

مرگم از تو

سیل سیال نگاه سبزت

همه بنیان وجودم را ویرانه كنان میكاود

من به چشمان خیال انگیزت معتادم

و در این راه تباه

عاقبت هستی خود را دادم

آه ! سرگشتگی ام در پی آن گوهر مقصود چرا

در پی گمشده خود به كجا بشتابم

مرغ آبی اینجاست

در خودم گمشده را دریابم

در سحر گاه سر از بالش خوابت بردار

كاروانهای فرومانده خواب

از چشمت بیرون كن

باز كن پنجره را

تو اگر باز كنی پنجره را

من نشان خواهم داد

به تو زیبائی را

بگذر از زیور و آراستگی

من تو را با خود

تا خانه خود خواهم برد

كه در آن شوكت پیراستگی

چه صفائی دارد

آری از سادگی اش

چون تراویدن مهتاب به شب

مهر از آن میبارد

باز كن پنچره را

من تو را خواهم برد

به عروسی عروسكهای كودك خواهر خویش

كه در آن مجلس جشن

صحبتی نیست ز دارائی داماد و عروس

صحبت از سادگی و گودكی است

چهره ای نیست عبوس

كودك خواهر من

در شب جشن عروسی عروسكهایش میرقصد

كودك خواهر من

امپراتوری پر وسعت خود را هر روز

شوكتی میبخشد

كود ك خواهر من نام تو را میداند نام تو را میخواند

گل قاصد آیا

با تو این قصه خوش خواهد گفت

باز كن پنجره را

من تو را خواهم برد

به سر رود خروشان حیات

آب این رود به سرچشمه نمیگردد باز

بهتر آن است كه غفلت نكنیم از آغاز

باز كن پنجره را

صبح دمید

چه شبی بود و چه فرخنده شبی

آن شب دور كه چون خواب خوش از دیده پرید

كودك قلب من این قصه شاد

از لبان تو شنید

زندگی رویا نیست

زندگی زیبائیست

میتوان بر درختی تهی از بار

زدن پیوندی

میتوان در دل این مزرعه خشك و تهی

بزری ریخت

میتوان از میان فاصله ها را برداشت

دل من با دل تو

هر دو بیزار از این فاصله هاست

قصه شیرینی است

كودك چشم من از قصه تو میخوابد

قصه نغز تو از غصه تهی است

باز هم قصه بگو

تا به آرامش دل

سر به دامان تو بگذارم و در خواب روم

گل به گل ، سنگ به سنگ این دشت

یاد گاران تو اند

رفته ای اینك و هست سبزه وسنگ

در تمام در و دشت

سوگواران تو اند

در دلم آرزوی آمدنت میمیرد

رفته ای اینك ، اما … آیا!

باز برمیگردی!

چه تمنای محالی دارم

خنده ام میگیرد

چه شبی بود و چه روزی افسوس

با شبان رازی بود

روزها شوری داشت

ما پرستوها را

از سر شاخه به بانك هی هی

میپراندیم در آغوش فضا

ما قناری ها را

از درون قفس سرد رها میكردیم

آرزو میكردند

دشت سرشار ، ز سرسبزی رویاها را

من گمان می‌كردم

دوستی همچو سروی سرسبز

چهار فصلش همه آراستگی است

من چه میدانستم

هیبت باد زمستانی هست

من چه میدانستم

سبزه می‌پژمرد از بی آبی

سبزه یخ میزند از سبزی دل

من چه می‌دانستم

دل هر كس دل نیست

قلبها ز آهن و سنگ

قلبها بی خبر از عاطفه اند

از دلم رست گیاهی سرسبز

سربرآورد درختی شد نیرو بگرفت

برگ بزگردون سود

این گیاه سرسبز

این برآورده درخت اندوه

حاصل مهر تو بود

و چه رویاهایئ

كه تبه گشت و گذشت

و چه پیوند صمیمیتها

كه به آسانی یك رشته گسست

چه امیدی چه امید!

چه نهالی كه نشاندم من و بی بر گردید

دل من میسوزد

كه قناری ها را پر بستند

كه پر پاك پرستوها را بشكستند

و كبوترها را

آه ! كبوترها را

و چه امید عظیمی

به عبث انجامید

در میان من و تو فاصله هاست

گاه می اندیشم

می‌توانی تو به لبخندی

این فاصله را برداری

تو توانائی بخشش داری

دستهای تو توانائی آن را دارند

كه مرا زندگانی بخشند

چشمهای تو به من میبخشند

شور عشق و مستی

و تو چون مطلع شعری زیبا

سطر برجسته ای از زندگی من هستی

دفتر عمر مرا با وجود تو شكوهی دیگر

رونقی دیگر هست

می‌توانی تو به من

زندگانی بخشی

یا بگیری از من آنجه را می‌ بخشی

من به بی سامانی

باد را می مانم

من به سرگردانی

ابر را می‌مانم

من به آراستگی خندیدم

من ژولیده به آراستگی خندیدم

سنگ طفلی اما

خواب نوشین كبوتر ها را

در لانه می آشفت

قصه بی سروسامانی من

باد با برگ درختان میگفت

باد با من میگفت

چه تهی دستی مرد

ابر باور میگرد

من در آینه رخ خود دیدم

و به تو حق دادم

آه می بینم

می بینم

تو به اندازه تنهائی من خوشبختی

من به اندازه زیبائی تو غمگینم

چه امید عبثی

من چه دارم كه تو را در خور … هیچ

من چه دارم كه سزاوار تو …هیچ

تو همه هستی من هستی من

تو همه زندگی من هستی

تو چه داری همه چی

تو چه كم داری … هیچ

بی تو درمی یابم

تا چناران كهن

از درون تلخی واریزم را

كاهش جان من این شعر من است

آرزو میكردم

كه تو خواننده شعرم باشی

راستی شعر مرا میخوانی

نه ……دریغا ………هرگز

باورم نیست كه خواننده شعرم باشی

كاشكی شعر مرا میخواندی

بی تو من چیستم

ابر اندوه بی تو سرگردان تر از پژواكم در كوه

گردبادم در دشت

برگ پائیزم در پنجه باد

بی تو سرگردان تر از نسیم سحرم

از نسیم سحر سرگردان

بی سر و بی سامان

بی تو اشكم

دردم

آهم

آشیان برده ز یاد

مرغ درمانده به شب گمراهم

بی تو خاكستر سردم خاموش

نتپد دیگر در سینه من

دل با شوق

نه مرا بر لب بانگ شادی نه خروش

بی تو دیو وحشت هر زمان میدردم

بی تو احساس من از زندگی بی بنیاد

وندر این دوره بیدادگریها هر دم

كاستن ،كاهیدن ، كاهش جانم كم گم

چه كسی خواهد دید

مردنم را بی تو

بی تو مردم مردم

گاه می اندیشم

خبر مرگ مرا با تو چه كس میگوید

آن زمان كه خبر مرگ مرا

از كسی میشنوی

روی تو را كاشكی میدیدم

شانه بالازدنت را بی قید

و تكان دادن دستت كه

مهم نیست زیاد

و تكان دادن سر را كه

عجیب …عاقبت مرد …………افسوس

كاشكی میدیدم

من به خود میگویم

چه كسی باور كرد

جنگل جان مرا آتش عشق تو خاكستر كرد

باد گولی ای باد

تو چه بیرحمانه

شاخه پربرگ درختان را عریان كردی

و جهان را به سموم نفست ویران كردی

باد كولی تو چرا زوزه كشان

همچنان اسبی

بگسسته عنان

سم فروكوبان بر خاك

گذشتی همه جا

آن غباری كه برانگیزاندی

سخت افسون میكرد

تیرگی را در دشت

و شفق

این شفق شنگرفی

بوی خون داشت

افق خونین بود

كولی باد پریشان دل آشفته صفت

تو مرا بدرقه میكردی هنگام غروب

تو به من میگفتی

صبح پائیز تو نامیمون بود

من سفر میكردم

و در آن تنگ غروب

یاد میكردم از تلخی گفتارش در صادق صبح

دل من پرخون بود

در من اینك كوهی

سربرافراشته از ایمان است

من به هنگام شكوفائی گلها در دشت

باز برمیگردم

و صدا میزنم آی

باز كن پنجره را

باز كن پنجره را

در بگشا

كه بهاران آمد

كه شكفته گل سرخ

به گلستان آمد

باز كن پنجره را

كه پرستو پر میشوید در چشمه نور

كه قناری میخواند

میخواند آواز سرور

كه بهاران آمد

كه شكفته گل سرخ

كه گلستان آمد ………

سبز برگان درختان همه دنیا را

نشمردیم هنوز

من صدا میزنم

آی!

باز كن پنجره

باز آمده ام

من پس از رفتنها رفتنها

با چه شور و چه شتاب

در دلم شوق تو

اكنون به نیاز آمده ام

داستانها دارم

از دیاران كه سفر كردم و رفتم بی تو

از دیاران كه گذر كردم و رفتم بی تو

بی تو میرفتم میرفتم

تنها تنها

و صبوری مرا

كوه تحسین میكرد

من اگر سوی تو برمیگردم

دست من خالی نیست

كاروانهای محبت با خویش

ارمغان آوردم

من به هنگام شكوفائی گلها در دشت

باز برخواهم گشت

تو به من خندیدی

من صدا میزنم

آی

باز كن پنجره را

پنجره را میبندی

با من اكنون چه نشستنها ، خاموشیهاست

با تو اكنون چه فراموشیهاست

چه كسی میخواهد

من و تو ما نشویم

خانه اش ویران باد

من اگر ما نشوم

تنهایم

تو اگر ما نشوی

خویشتنی

از كجا كه من و تو

شور یكپارچگی را در شرق

باز برپا نكنیم

از كجا كه من و تو

مشت رسوایان را وا نكنیم

من اگر برخیزم

تو اگر برخیزی

همه برمیخیزند

من اگر بنشینم

تو اگر بنشینی

چه كسی برخیزد

چه كسی با دشمن بستیزد

چه كسی پنجه در پنچه هر دشمن دون

آویزد

دشتها نام تو را میگویند

كوهها شعر مرا میخوانند

كوه باید شدو ماند

رود باید شد و رفت

دشت باید شد و خواند

در من این جلوه اندوه ز چیست؟

در تو این قصه پرهیز – كه چه ؟

در من این شعله عصیان ،نیاز

در تو دمسردی پائیز – كه چه؟

حرف را باید زد!

درد را باید گفت!

سخن از مهر من و جور تو نیست

سخن از

متلاشی شدن دوستی است ،

و عبث بودن پندار سرور آور مهر

آشنائی با شور؟

و جدائی با درد؟

و نشستن در بهت فراموشی – یا غرق غرور!؟

سینه ام آینه ای است

با غباری از غم

تو به لبخندی از این آینه بزدای غبار .

آشیان تهی دست مرا ،

مرغ دستان تو پر میسازد

آه مگذار

دستان من آن

اعتمادی كه به دستان تو دارد

به فراموشیها بسپارد.

آه مگذار كه مرغان سپید دستت،

دست پر مهر مرا سرد و تهی بگذارد

من چه میگویم ، آه ..

با تو اكنون چه فراموشیها ،

با من اكنون چه نشستنها ، خاموشیهاست

تو مپندار

كه خاموشی من

هست برهان فراموشی من

من اگر برخیزم

تو اگر برخیزی

همه برمیخیزند

...

...

...

نظرات() 
viabiovit.com/viagra-drug-test.html
سه شنبه 23 مرداد 1397 10:43 ق.ظ

With thanks, Valuable stuff.
where to buy viagra cheap can you buy viagra without a prescription canadian viagra buy generic viagra usa buy viagra uk without prescription how do i order viagra buy viagra online germany buy viagra thailand cheap viagra online uk pharmacy usa online
Generic cialis
سه شنبه 23 مرداد 1397 02:10 ق.ظ

You made the point.
40 mg cialis what if i take only now cialis for sale in us cialis pas cher paris tarif cialis france how much does a cialis cost legalidad de comprar cialis click here cialis daily uk cialis diario compra interactions for cialis when can i take another cialis
Cialis generic
دوشنبه 7 خرداد 1397 06:06 ب.ظ

Good data. With thanks.
il cialis quanto costa venta cialis en espaa purchasing cialis on the internet generic cialis review uk try it no rx cialis cialis farmacias guadalajara cipla cialis online low cost cialis 20mg cialis dosage recommendations cialis 5 mg scheda tecnica
деньги в долг без звонков
شنبه 22 اردیبهشت 1397 02:24 ق.ظ
кредит на карту украина
круглосуточные кредиты на
карту
займ на карту без регистрации
где можно взять займ без отказа
займ онлайн без отказа украина
микрозайм онлайн на карту
срочно без отказа круглосуточно
кредит онлайн с плохой кредитной историей украина
Cialis online
پنجشنبه 20 اردیبهشت 1397 10:17 ب.ظ

Awesome information, Kudos.
cialis therapie cialis reviews cialis flussig prices for cialis 50mg generic cialis review uk how do cialis pills work trusted tabled cialis softabs cialis generico milano cialis rezeptfrei sterreich cialis billig
choc
دوشنبه 10 اردیبهشت 1397 07:29 ق.ظ
Appreciation to my father who stated to me on the topic of this website, this blog is
really awesome.
Viagra 20 mg best price
پنجشنبه 6 اردیبهشت 1397 02:59 ق.ظ

You said it very well..
buy viagra is it legal to buy viagra online from canada generic viagra buy online best buy viagra buy viagra internet buy viagra online no prescription viagra super active how to safely buy viagra online uk viagra online buy viagra tablets online
Robert's Blow Boy
سه شنبه 21 فروردین 1397 09:55 ق.ظ
Worse, Jamie didn't understand that her mobile uploads were visible to the
public.
http://mgroverrepaircentre.co.uk/forum/member.php?action=profile&uid=467523
دوشنبه 20 فروردین 1397 09:51 ب.ظ
It appears the family business has continued in some kind.

I have made a variety of enquiries by means of Google
but they have not responded but.
joma jewellery friendship bracelet
دوشنبه 20 فروردین 1397 08:25 ق.ظ
These gold filigree earrings have been discovered throughout excavations of a burial mound within the environs of Theodosia.
garciniacambogiapremium.net
یکشنبه 19 فروردین 1397 11:58 ب.ظ
Have actually been taking little over a month.
Cialis prices
یکشنبه 19 فروردین 1397 02:33 ق.ظ

Cheers. Very good stuff.
cialis lowest price cialis 5 mg scheda tecnica cialis for bph usa cialis online cialis 5 mg effetti collateral cialis sicuro in linea cialis tadalafil tesco price cialis cialis sans ordonnance cialis coupons printable
http://garciniacambogiapremium.net
شنبه 18 فروردین 1397 10:55 ب.ظ
Have been taking little over a month.
garciniacambogiapremium.net
جمعه 17 فروردین 1397 04:17 ب.ظ
Have actually been taking little over a month.
Robert's Blow Boy
جمعه 17 فروردین 1397 03:47 ق.ظ
Many of us are a number of strange individuals, really.
http://garciniacambogiapremium.net/
جمعه 17 فروردین 1397 02:58 ق.ظ
Have actually been taking little over a month.
Joma Jewellery Stockists
پنجشنبه 16 فروردین 1397 10:29 ب.ظ
For advice on all features of bodily security, contact a good locksmith.

Moissanite is a great jewel and it's being compared to
diamonds.
Cialis online
جمعه 3 فروردین 1397 05:46 ق.ظ

Whoa loads of superb data.
tarif cialis france warnings for cialis cipla cialis online we like it cialis soft gel click here take cialis where do you buy cialis cialis sicuro in linea cialis tablets for sale we use it cialis online store cialis tablets
How do you get Achilles tendonitis?
شنبه 1 مهر 1396 01:49 ب.ظ
Sweet blog! I found it while browsing on Yahoo News.
Do you have any tips on how to get listed in Yahoo News?

I've been trying for a while but I never seem to get there!
Appreciate it
How can we increase our height?
پنجشنبه 16 شهریور 1396 09:22 ب.ظ
I am regular reader, how are you everybody?
This post posted at this site is truly fastidious.
foot pain
دوشنبه 13 شهریور 1396 02:29 ب.ظ
My brother recommended I might like this blog.
He was totally right. This post truly made my day.
You cann't imagine simply how much time I had spent for this info!
Thanks!
foot pain
یکشنبه 12 شهریور 1396 01:14 ب.ظ
Very great post. I simply stumbled upon your weblog and wanted to say that I have
truly loved browsing your blog posts. In any case I'll be subscribing in your rss feed and I'm hoping you write once more very soon!
http://dillonujtgougksd.over-blog.com
پنجشنبه 29 تیر 1396 05:21 ق.ظ
Aw, this was a very good post. Spending some time
and actual effort to make a top notch article… but what can I say… I hesitate a whole lot and
don't manage to get anything done.
http://lisaloove.jimdo.com/
چهارشنبه 28 تیر 1396 07:00 ب.ظ
Hi there, just wanted to mention, I enjoyed this blog post.
It was practical. Keep on posting!
robbie5salazar11.weebly.com
سه شنبه 27 تیر 1396 09:04 ب.ظ
It's the best time to make some plans for the future and it's time to be happy.
I have read this post and if I could I desire to suggest you some interesting
things or suggestions. Maybe you could write next articles referring to this article.
I want to read more things about it!
cecilia2gilliam90.snack.ws
دوشنبه 26 تیر 1396 02:38 ب.ظ
Hi there! I know this is kind of off topic but
I was wondering which blog platform are you using for this site?
I'm getting sick and tired of Wordpress because I've had issues with hackers and I'm looking at alternatives for another platform.
I would be awesome if you could point me in the direction of a good platform.
cecilia2gilliam90.snack.ws
دوشنبه 26 تیر 1396 02:38 ب.ظ
Hi there! I know this is kind of off topic but
I was wondering which blog platform are you using for this site?
I'm getting sick and tired of Wordpress because I've had issues with hackers and I'm looking at alternatives for another platform.
I would be awesome if you could point me in the direction of a good platform.
cecilia2gilliam90.snack.ws
دوشنبه 26 تیر 1396 02:38 ب.ظ
Hi there! I know this is kind of off topic but
I was wondering which blog platform are you using for this site?
I'm getting sick and tired of Wordpress because I've had issues with hackers and I'm looking at alternatives for another platform.
I would be awesome if you could point me in the direction of a good platform.
cecilia2gilliam90.snack.ws
دوشنبه 26 تیر 1396 02:38 ب.ظ
Hi there! I know this is kind of off topic but
I was wondering which blog platform are you using for this site?
I'm getting sick and tired of Wordpress because I've had issues with hackers and I'm looking at alternatives for another platform.
I would be awesome if you could point me in the direction of a good platform.
maddivolere.hatenablog.com
جمعه 23 تیر 1396 10:27 ق.ظ
Excellent blog you've got here.. It's difficult to find excellent writing like yours nowadays.
I seriously appreciate people like you! Take care!!
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نمایش نظرات 1 تا 30

آمار وبلاگ

  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :